Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στο δικτυακό μας, τόπο. Οι σελίδες του, σας δίνουν πληροφορίες για τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Σιδερίδη Αριστοτέλη.  Σκοπός είναι η χρηστική σας πληροφόρηση, για το ωράριο εργασίας του ιατρού, την επικοινωνία αλλά και πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες, τους τομείς ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος κι εξειδίκευσης, αλλά και γενικότερα στοιχεία που αφορούν τόσο την επαγγελματική όσο και την κοινωνική παρουσία.

Η άσκηση της ιατρικής επιστήμης απαιτεί βαθιά γνώση των αντικειμένων ενασχόλησης, συνδυασμένη με «ανθρώπινη» και ηθική προσέγγιση των ασθενών.

Ιδιαίτερα στην άσκηση της χειρουργικής «τέχνης» είναι αναγκαία πέρα από την ικανότητα και την ψυχική δύναμη, η συνεχής ανανέωση της γνώσης και η δια βίου εκπαίδευση, χωρίς προκαταλήψεις και όρια, με σκοπό πάντα την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας αλλά και επαγγελματική παρουσία.

 

THE.M.I.S. center, επί τω έργω

Στα παραπάνω συμβάλλει σημαντικά η οργάνωση και η ομαδική δουλειά.

Έτσι το 2011 ιδρύθηκε η επιστημονική ομάδα  THE.M.I.S. center.

 

 

η επιστημονική ομάδα THE.M.I.S. center

Βασική επιδίωξη, αποτελεί όχι μόνο η προσέγγιση και αντιμετώπιση χειρουργικά ή συντηρητικά ασθενών, αλλά και η καλύτερη δυνατή μετεγχειρητική παρακολούθηση, αποκατάσταση κι επιστροφή στις φυσιολογικές δραστηριότητες. Η προσπάθεια  στατιστικής επιστημονικής ανάλυσης και η εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων και πρωτοκόλλων αποκατάστασης, δύναται να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Φιλικά
Σιδερίδης Αριστοτέλης

Τα σχόλια έχουν κλείσει.